ПрАТ СК "Княжа Лайф VIG" Програма страхування "Золотий запас"

ПрАТ СК "Княжа Лайф VIG" Програма страхування "Золотий запас"

Накопичувальне страхування життя з можливістю додаткового страхування. Програма дає можливість забезпечити гарантований захист життя протягом усього періоду дії Договору страхування з одночасним накопиченням коштів клієнта до певної дати.

 
Спеціальна програма убезпечення життя, яка дозволяє створити гарантовану власну додаткову пенсію. Це дозволяє максимально забезпечити свій особистий та сімейний комфорт під час заслуженого відпочинку та навіть, наблизити цей період за власним бажанням! Програма орієнтована переважно на резервування, зберігання та накопичення коштів.
 
Переваги програми:
  • вік застрахованої особи від 0 років;
  • мінімальний строк страхування від 5 років;
  • можливість розстрочення платежів;
  • вільний вибір валюти страхування (грн., євро, дол. США);
  • мінімальний внесок 2 500 грн.;
  • вигідні тарифи.
 
Додаткове страхування (діє виключно з основним страхуванням):
 
За додатковим страхуванням страхові суми фіксовані Страховиком. Страхова сума за кожним із додаткових ризиків не може перевищувати страхової суми за основним страхуванням. При недостатній страховій сумі за основним страхуванням, Страхувальник може обрати лише один із додаткових ризиків (4-ДС, 5-ДС або 6-ДС Правил страхування) із мінімальною страховою сумою.
1. Звільнення від сплати внесків у випадку встановлення І-ої групи інвалідності та смерті Страхувальника внаслідок нещасного випадку чи хвороби.
2. Страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку (Додаток 4-ДС).
3. Страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку, який стався у результаті транспортної події (Додаток 5-ДС).
4. Страхування на випадок інвалідності I групи (Додаток 6-ДС).