Накопичувальне страхування - що це?


Накопичувальне страхування - це фінансовий інструмент, одночасно поєднує в собі можливість накопичення і страхування. Можливість накопичення полягає в тому, що страхова компанія вкладає внески своїх клієнтів в різні фінансові інструменти, завдяки чому фонди компанії «наростають».

Можливість страхування полягає в тому, що протягом всього строку договору клієнт страхує себе від усіляких ризиків. При настанні страхового випадку страхова компанія виплатить клієнтові не тільки страхову суму, але і відсотки від інвестування його коштів.
У чому принципова відмінність накопичувального страхування від звичайного страхування?
Головна відмінність полягає в тому, що програма накопичувального страхування не просто гарантує отримання компенсації при настанні страхового випадку, але й забезпечує приріст страхового відшкодування. При звичайному ризиковому страхуванні сума страхового відшкодування обмовляється заздалегідь і складається виключно з внесків страхувальника.
У чому відмінність накопичувального страхування від інших фінансових інструментів?
Жоден фінансовий інструмент не забезпечує можливості страхового захисту на час накопичення. Крім того, жоден інший фінансовий інструмент не дозволяє отримати накопичену суму до закінчення строку накопичення без істотних втрат для інвестора. Така можливість передбачається тільки в договорі накопичувального страхування. У ньому прописуються умови, при настанні яких застрахований достроково отримує всю суму, яку повинен був отримати тільки після закінчення терміну дії договору.
Ще один позитивний момент накопичувальних програм - можливість отримати більший дохід, ніж той, який був обумовлений при укладенні договору. Звичайно в договорі вказується гарантований інвестиційний дохід - в середньому 3-5% річних. Але якщо страхова компанія за підсумками року отримує більш високий прибуток, частина її зазвичай надходить на рахунки клієнтів. Для порівняння, процентний дохід за банківським вкладом не буде підвищений ні за яких умов.
Таким чином, програми накопичувального страхування поєднують в собі переваги страхування і звичайних інвестиційних продуктів.
Чому прибутковість по накопичувальному страхуванню нижче, ніж у інших фінансових інструментів?
Причиною невисоку прибутковість накопичувального страхування є в першу чергу те, що воно не інвестиційний інструмент в чистому вигляді, а комбінований продукт.
Страхова компанія несе додаткові витрати - якщо зі страхувальником щось відбувається протягом терміну договору, то компанія зобов'язується виплатити йому компенсацію. Застрахований отримає відшкодування, навіть якщо він заплатив лише один внесок. Ці гроші надходять із страхового фонду, який формується з внесків клієнтів страхової компанії. Якщо зменшується база, на яку нараховується дохід, то і сума доходу буде нижчою.
Крім того, у СНД поки недостатньо фінансових інструментів для довгострокового інвестування. Накопичувальні програми розраховуються на 15-20 років вперед.
А термін інвестиційних інструментів, в які можуть вкладатися гроші страхувальників, зазвичай не перевищує 3-5 років. Саме через це ризики у страхових компаній значно підвищуються.
Які страхові випадки застосовуються в накопичувальному страхуванні?
Зазвичай страховими випадками при накопичувальному страхуванні визнаються значущі події в сім'ї застрахованого. Ними можуть бути:
1. Дожиття застрахованої до певної дати. Найчастішим випадком такого страхування є пенсійне страхування. При досягненні пенсійного віку клієнтові гарантуються щомісячні виплати, які і будуть складати його майбутню пенсію;
2. Смерть застрахованого протягом терміну договору. Прикладом такої програми може служити страхування на навчання. Батьки регулярно вносять платежі, які в майбутньому забезпечать дитині можливість оплати навчання у ВУЗі. Навіть якщо станеться нещасний випадок і дитина залишиться без батьків, страхова компанія після досягнення дитиною певного віку виплатить йому суму на навчання;
3. Отримання застрахованою особою (або страхувальником) групи інвалідності, яка призводить до непрацездатності. Зазвичай це відбувається, якщо вигодонабувач стає інвалідом 1 або 2 групи. Іноді страхові компанії пропонують включити в подібний договір та інші події, настання яких значно підвищує суму страхового відшкодування;
4. Смерть застрахованого в результаті нещасного випадку. Таке застереження у страховому договорі звичайно збільшує суму компенсації, яку отримує сім'я загиблого.
Як забезпечується дохід за страховими накопичувальних програм?
Для того, щоб забезпечити своїм клієнтам дохід, страхові компанії займаються інвестуванням. Вкладаються ці гроші в надійні фінансові інструменти, які забезпечують невеликий, але гарантований дохід. В основному кошти зберігаються в банківських депозитах, облігаціях і державних цінних паперах. І зовсім невелику частину займають акції та корпоративні облігації - до 10 відсотків інвестиційного портфеля. Це обмеження встановлено законодавством; так держава захищає довгострокові накопичення громадян від ринкових ризиків.
Порівняння накопичувального страхування та інших способів накопичення
Накопичувальне страхування має як серйозні переваги, так і недоліки в порівнянні з іншими інвестиційними інструментами.
Найважливішою особливістю накопичувального страхування є відсутність у програмі ризикової складової. Вона гарантує клієнтові отримання доходу навіть у тому випадку, якщо внески припиняться через непрацездатності.
Процентна ставка за договором накопичувального страхування є фіксованою. Це означає, що страхова компанія на свій розсуд не має права переглядати її з якихось причин. Це одна з переваг накопичувальних страхових програм перед банківськими вкладами.
За законодавством, банки можуть протягом терміну вкладу переглянути розмір ставки - як в меншу, так і в більшу сторону. Зазвичай ставка міняється услід за зміною ставки рефінансування НБ. Зі стабілізацією економічної ситуації ставка рефінансування в СНД поступово знижується. Це означає, що через 10-15 років прибутковість банківських операцій цілком може зрівнятися з прибутковістю накопичувальних страхових програм.
Вкладення в недержавні пенсійні фонди (НПФ) дуже нагадує накопичувальне страхування. Клієнт НПФ теж поступово збирає гроші до моменту виходу на пенсію. Але при накопичувальному страхуванні клієнт сам обирає умови отримання відшкодування. Цим умовою може бути не лише досягнення пенсійного віку, але й, наприклад, втрата працездатності або створення сім'ї. Клієнт визначає для себе значні події в житті та заздалегідь до них готується. З іншого боку, НПФ забезпечують більш високу прибутковість, ніж програми накопичувального страхування.
У порівнянні з паями (ПІФів) накопичувальне страхування забезпечує гарантований дохід. Якщо сьогодні дохідність паю ПІФу складає 20-30%, то завтра вона цілком може обернутися від'ємною величиною. При накопичувальному страхуванні клієнту забезпечений невеликий, але гарантований дохід.
Треба запам'ятати, що накопичувальне страхування - це в першу чергу можливість страхового захисту, а не спосіб заробляння грошей. Є різні фінансові інструменти, які пропонують різні комбінації ризиків та доходності. З них клієнт може вибрати той інвестиційний продукт, який найбільше відповідає його цілям.

Інформація - prodengi.kz